14 Nisan 2012 Cumartesi

1st International Middle East Sociology Congress

Değerli Araştırmacılar ;

http://uosk.firat.edu.tr/index.php?s=genelbilgi

“I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Şubesi tarafından 28 - 30 Haziran 2012 tarihlerinde Elazığ’da düzenlenecektir. Kongreye katılımlarınız bizlere onur verecektir. İlgi, katkı ve katılımlarınıza şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

Yürütme Kurulu

Dear Researchers;

“1stInternational Middle East Sociology Congress” is going to be held between 28th and 30th June 2012 in Elazig/Türkiye by Firat University Middle East Research Center Sociology Department. We will be honored with your participation in the congress. We thank to all your interest, contribution and participation in advance. Best regards.

Executive committee

Amaç / Purpose /غرض

Ortadoğu bölgesi tarihi, kültürel, toplumsal, ekonomik ve jeopolitik açıdan birçok farklı özellikleri barındırmaktadır. Geçmişten günümüze bölgede devletler, çeşitli kimlikte topluluklar, dinler, kültürler, medeniyetler ortaya çıkmış, yok olmuş veya bir şekilde varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Tarihin her döneminde bölge içi ve bölge dışı aktörlerin hem sosyal, siyasal, ekonomik çatışma alanı olmuş hem de yeni birleşimlerle çeşitli medeniyetlere kaynaklık etmiştir. Bu sürecin incelenmesi amacıyla, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından “Uluslararası Ortadoğu Semineri” adı altında Şam Üniversitesi (Suriye) ile ortaklaşa iki yılda bir kongreler düzenlenmektedir. Bu yıl 11-13 Ekim tarihlerinde Elazığ’da “Selçuklu-Osmanlı İdaresinde Orta Doğu’nun Siyasî ve İdarî Vaziyeti” konulu 6. Uluslararası Ortadoğu Semineri yapılacaktır. Bu Seminerlerin genel olarak Tarih ağırlıklı olması nedeniyle Merkezimiz tarafından “Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi”nin düzenlenmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

Çünkü insanlık tarihinin ana merkezini oluşturan Ortadoğu, bu gün de dünyanın ilgi odağı olma özelliğini sürdürmektedir. Ortadoğu toplumları sosyoloji çalışmaları için zengin bir alan oluşturmaktadır. Bölge ülkelerinin şiddetle ihtiyaç duyduğu ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik işbirliğinin sağlanmasında birlikte gerçekleştirilebilecek bilimsel araştırma projelerinin önemli bir rolü olabilecektir. Ancak bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir kısmı bölge dışı ülkeler tarafından kendi amaçlarına göre gerçekleştirilmektedir. Oysa dışarıdan bakışla gerçekleştirilen sosyal araştırmalar, sosyal olguların anlamlandırılmasında eksik kalabilmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek ortak sosyoloji çalışmaları ile bölgenin toplumsal sorunlarına, işbirliği çerçevesinde, çözüm üretebilecek politikalara katkı sağlanabilecektir. Amacımız Kongrenin hem Ortadoğu’yla ilgili sosyolojik çalışmaların sonuçlarının paylaşılmasına hem de muhtemel ortak çalışmalara vesile olmasıdır.

PURPOSE
Middle East Region contains many different historical, cultural, social, economic and geopolitical features in itself. From past to present, states, various communities with diverse identities, religions, cultures, civilizations have emerged, destroyed or continued their existence till now. Throughout the history, the area has been social, political, economic battlegroundfor intraregional and exterritorial actors besides being source of various civilizations with new unions. By the purpose of examining this process, “International Middle East Congresses” are held jointly byFırat University Middle East Research Center and Damascus University (Syria) biennially.This yearthe 6th International Middle East Seminar will be held which is themed “Political and Executive Conditions of Middle East in Seljuk-Ottoman Administration”. Since the seminars are generally History oriented it is decided by our Center that it would be appropriate to organize "Congress of International Middle East Sociology".

Nowadays Middle East still has property of being centre of attraction with constituting the main center of history of humanity. Middle East societies have rich field for the study of sociology. Scientific research projects that can be performed may have important role for providing economic, political, social, cultural and technical cooperation which is strongly needed by countries in the region. However, most of the studies on this subject are carried out by exterritorial countries for the purpose of achieving their own aims. But the external perspective of these social researches may remain incapable for making sense of social facts. In this context, sociological studies carried out In collaboration can contribute to the solution policies for region’s social problems. Our purpose for the Congress is to share both results of sociological research about Middle East and conduce to joint study in the future.

Konular / المواضي /Themes
Konular:
Kırsal Yapı ve Kentleşme
Sosyal ve Siyasal Hareketler
Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme
Kültür, Kültürel Değişme, Sosyal ve Kültürel Kimlik
Küreselleşme, Postmodernizm ve Yaşam Tarzları
Sosyal Çatışma, Şiddet, Suç, Ceza ve Hukuk
Din, Mezhep, Dini Etkileşim, Dini Hareketler
Aile, Kadın ve Çocuk
Göç ve Nüfus
Sosyal Jeopolitik
İletişim ve Toplum
Sosyo-Ekonomik Endüstriyel Gelişme
Bilim ve Teknoloji
Themes:
Rural Structure and Urbanization
Social and Political Movements
Social Structure and Social Change
Culture, Cultural Change, Social and Cultural Identity
Globalization, Postmodernism and Life Styles
Social Conflict, Violence, Crime, Punishment and Law
Religion, Sectarian, Religious Interaction, Religious Movements
Family, Women and Child
Migration and Demography
Social Geopolitics
Communication and Society
Socio-Economic and Industrial Development
Science and Technology
المواضيع
البناء البدائي والتمدن
الحركات السياسية والاجتماعية
البنية الاجتماعية والتغير الاجتماعى
الثقافة , التغير الثقافى , الهوية الاجتماعية والثقافية
العولمة, ما بعد الحداثة وأنماط الحياة
التناقض الاجتماعى , العنف , الجريمة , العقوبة والحقوق
الدين, المذهب, التفاعل الدينية والحركات الدينية
العائلة والمرأة والأطفال
الهجرة والسكان
الجيوسياسية الاجتماعية
الاتصالات والمجتمع
نظريات الهندسة الاجتماعية
التطورات الصناعية الاجتماعية الاقتصادية
العلوم والتكنولجيا

Önemli Tarihler/ التواريخ المهمة / Important Dates

Özet Tesliminin SonTarihi/تاريخ نهائى لتسليم الملخص / Deadline for Submission of Abstracts:
15.04.2012

Kabul Özetlerin İlanı / اعلان الملخصات المقبولة/ Notification of Accepted Abstracts :
25.04.2012

Bildiri Tesliminin Son Tarihi /تاريخ نهائى لتسليم البحث/ Deadline for Full Paper :
10.06.2012

Kongre Tarihi/ تاريخ المؤتمر / Congress Dates :
28-30.06.2012

Önemli Uyarı / Important Notice
Kabul edilmiş ve sunumu yapılmış bildiriler Kongre Kitabında yer alacaktır.
Accepted and presented papers will be included in Proceedings Book


Yer/ المكان. / Place
Yazım Kuralları / Paper Format / القواعد هجاء
Ulaşım / نقل / Transportation
Konaklama / سكن / Accomodation

İSTANBUL TARİHİ KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLAR, SOSYOLOJİ BOĞAZİÇİ SİTLER Cumhur KOCAL AR

Tarihi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

KUZEY ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VİDEOSU

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi

HABERLER
Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi

TOKi
Rant
Hasılat paylaşımı
7 bini hak sahipleri
'Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı'
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Md. Dr. H.Yıldırım
Dikmen Vadisi
Fatih Bel
TV Haber CNN Video

Ankara’da Emlak, İnşaat, Gayrimenkul ve Yatırım Günleri…
Tarih: 9 Kasım 2007 Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi

TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Murat ise, “Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar büyük bir gecekondu dönüşüm projesi ilk defa TOKİ tarafından başlatılmıştır” diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi adına kürsüye gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projelere kısaca değinen Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç, fuara katılmaları için teklif geldiğinde hemen kabul ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti: “Ankaralılar yakından bilirler, özellikle kentsel dönüşüm projelerimiz ve diğer alt başlıklı projelerimizle özellikle emlak sektöründe çok önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. Bu projelerimiz sayesinde diğer projelere bir örnekleme yaptığımız gibi ve Ankara’da daha rant getirecek projeler üzerinde de çalışıyoruz. Buradaki katılımcıların hepsinin bir fuar çatısı altında Ankaralılara gösterilmesi özellikle konut almak isteyen alıcılar için çok önemli.”

166 Sosyal, 43 Kentsel Dönüşüm Projesi
….

Bunların en önemlilerinden Dikmen Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 4. ve 5. etap çalışmalarının başladığını, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiğini ve yeni kararı alınan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de en kısa zamanda başlayacağını kaydeden Aluç, “43 ayrı bölgede, Ankara’nın gecekondulaşmadan biran önce kurtularak modern şehre kavuşması ve sosyal donatılarıyla birlikte yaşanabilir bir çevreye kavuşmasına katkı sağlıyoruz. Tabi bu projelerin sosyal boyutu çok önemli. Hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan, sorun yaşamadan ister kiracı, ister mal sahibi, ister gecekondusu olsun olmasın herkesi mutlu edecek alternatif projelerle herkesi ev sahibi yapmayı amaçlıyoruz” dedi. …


http://www.arkitera.com/haber_14239_tokiden-kentsel-donusum-ihalesi.html
TOKİ'den kentsel dönüşüm ihalesi
Tarih: 5 Şubat 2007 Kaynak: Radikal
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ankara'nın Protokol Yolu girişinde büyük bölümü yıkılan gecekonduların sahiplerine dağıtılmak üzere 3 bin 624 konut yapımı için ihaleye çıkıyor. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek konut yapımı için ilk ihale 26 Şubat 2007 tarihinde yapılacak. Gerçekleştirilmesi planlanan 710 konutluk ilk ihalenin ardından 5 Mart 2007'de 742, 6 Mart'ta 2007'de 471 konut, 7 Mart 2007'de 702 konut, 8 Mart'ta 2007 tarihinde 899 adet konut yapımı için ihaleye çıkılacak. 2 bin 94 adet konut proje kapsamında gecekonduları yıkılan hak sahiplerine verilecek, kalan bin 530'u ise halka satılacak. Aralıktaki ihaleye sadece bir teklif gelmişti Öte yandan, Toplu Konut İdaresi, Esenboğa Yolu'nda kurmayı planladığı 18 bin konutluk 'yeni kent' için en son geçen yıl aralık ayında ihale açmış, ancak hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılan ihaleye sadece bir firmadan teklif gelmişti. Bu teklifi düşük ve yetersiz bulan Toplu Konut İdaresi ihaleyi iptal ederken, söz konusu bölgede yıkılan gecekondu sahiplerinin mağdur olmaması için kendisi konut yapmaya karar vermişti. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 7 bini hak sahipleri için olmak üzere, bölgede en az 18 bin konut yapılacak.'Kentsel Dönüşüm Taslağı' tartışılıyor
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Dr. Hami Yıldırım, gecekondulaşmanın insanları göçe iten sebepler ortadan kaldırılarak önlenebileceğini söyledi. Bolu-Abant'ta düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı' toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, 3 günlük toplantı süresince kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması, yerel yönetimlerce tasfiye edilecek yapılar, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgeleri, denetim ve cezalar gibi konularda çalıştıklarını belirterek, "Bana göre, gecekondulaşmayı kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra gecekondularda yaşayan insanları göçe iten sebepleri ortadan kaldırarak önleyebiliriz'' dedi. Yıldırım, Dikmen Vadisi'nde yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bir benzerinin Toplu Konut İdaresi ile Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından ortaklaşa Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi ile hayata geçirilmesinin planlandığını da söyledi.

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/subat/23/gkisa.html

18 bin konuta ilgi yok!
http://www.evdose.com/tur/konut/kon0284.htmlhttp://www.ozpa.net/pGiDxiIT4NM/kuzey-ankara-kentsel-donusum-projesi-videosu.html
· Açıklama: Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ProjesiUzunluk: 7,30 dk.Taglar: Kuzey, Ankara, Kentsel, Dönüşüm, Projesi, kuzeyankara, kuzeykent, protokolyolu, toki, tobaş, ankara, girişi, kapısı, http://www.yasebo.net/projesi.htmlhttp://www.zdhaber.com/Video/meclis-yarin-teroru-gorusecek-03nisan2006.html

AK Parti Grup Başkanvekili İrfan Gündüz, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nun bu haftaki çalışma programıyla ilgili bilgi verdi. Son günlerde yaşanan terör olayları, yarın Meclis'te görüşülecek. Genel Kurul'un yarın 15.00-22.00, 5 Nisan Çarşamba günü 15.00-21.00 ve 6 Nisan Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacağını belirten Gündüz, yarınki en önemli gündem maddesinin, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil, İstanbul'da da meydana gelen terör olaylarıyla ilgili olarak, Hükümet'in Meclis'i bilgilendirmesi olacağını belirtti. Gündüz, konuyla ilgili olarak kimin Meclis'i bilgilendireceği sorusuna, ''Ya Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı olarak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcımız ya da İçişleri Bakanı olacak. Bu, sanıyorum Bakanlar Kurulu'nda belli olur. Bakanlar Kurulu halen devam ediyor'' dedi. İrfan Gündüz, bu görüşmenin tamamlanmasının ardından, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi, Makedonya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşme ve Yargıtay'a güvenlik görevlisi alımı, ihracat malı taşıyan araçların kullandığı motorine ÖTV istisnası getiren düzenlemeler ile Türkiye ve Güney Afrika arasında imzalanan uluslararası sözleşmeyi içeren yasa tasarısının görüşüleceğini bildirdi. Genel Kurul'da, 5 Nisan Çarşamba günü, TOKİ'nin ihtiyaç duyduğu personel alımını içeren düzenleme, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa'da değişiklik içeren yasa ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili iki ayrı düzenlemenin ele alınacağını kaydeden Gündüz, bunun ardından bir uluslararası sözleşmenin de görüşüleceğini kaydetti. Gündüz, 6 Nisan Perşembe günü Genel Kurul'da TSK ile ilgili 3 yasa tasarısının ele alınacağını, bunlar arasında en önemlisinin, kadın memurlara verilen doğum izniyle ilgili düzenlemenin TSK'de çalışan personel için de kullanımına izin veren tasarı olduğunu ifade etti.


Popüler Yayınlar

ETKİNLİK TAKVİMİ